Pianobar

Glenn Henriksen

17 & 18 januar

Tor Elgvin

24 & 25 januar

Easton Davis

31 januar & 1 februar

Vess Ray

7 og 8 februar